EERHERSTEL MEINDERT STELLING


Maak Meindert Stelling niet monddood als advocaat

De Grondwet waarborgt de vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid is niet onbeperkt, want de wetgever kan deze begrenzen. Wanneer de wetgever daartoe besluit, vereist de Grondwet dat de wetgever de begrenzing duidelijk aangeeft. De wetgever mag daarbij dus geen gebruik maken van vage formuleringen. Want een vage formulering leidt ertoe dat degene die toepassing geeft aan de betreffende bepaling, deze nader moet invullen. Dit zou inhouden dat niet de wetgever zelf, zoals de Grondwet vereist, maar een andere instantie de omvang van de beperking van de meningsuiting zou bepalen. De grondwetgever heeft dan ook met zoveel woorden gezegd dat een vaag geformuleerde norm als beperkingsgrond voor de meningsuiting, in strijd is met de Grondwet. Dit gebeurde bij de grondwetsherziening van 1983.

Meindert Stelling maakte als advocaat gebruik van de vrijheid van meningsuiting. Hij bekritiseerde rechterlijke beslissingen die onmiskenbaar ingingen tegen de waarheid en de wet. Ook uitte hij kritiek op de handelwijze van tuchtrechters en de deken van de Haagse orde van advocaten. Dat werd hem niet in dank afgenomen. De deken diende een klacht in bij de Raad van Discipline in Den Haag en streefde naar de verwijdering van Stelling uit de advocatuur. De Raad volgde de deken in diens opvatting en besliste op 21 maart 2016 dat Stelling van het tableau wordt geschrapt.

De deken en de Raad van Discipline beweerden dat zij op grond van de Advocatenwet bevoegd zijn om te oordelen over meningsuitingen. Daarbij beriepen zij zich op de norm dat een advocaat zich dient te onthouden van "enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt". Dat is een norm waarvan zowel de deken als de tuchtrechter hebben erkend dat dit een open norm is. Dat wil zeggen een vaag geformuleerde norm die nader wordt ingevuld door met name dekens en tuchtrechters. Met hun beroep op die vaag geformuleerde norm als beperkingsgrond van de vrijheid van meningsuiting, gingen zij dan ook lijnrecht in tegen de Grondwet en de expliciete uitleg die de grondwetgever heeft gegeven. Met andere woorden, de deken en de tuchtrechter gingen in tegen een uitleg van de Grondwet die democratisch is gelegitimeerd. Gelegitimeerd door een gekwalificeerde meerderheid van het parlement die heeft ingestemd met de grondwetsherziening van 1983. Daarmee hebben de deken en tuchtrechters een volkomen antidemocratische handelwijze vertoond.

Hierbij dient te worden aangetekend dat de vorenbedoelde norm in de Advocatenwet is opgenomen na de grondwetsherziening van 1983. Tijdens de behandeling van de betreffende wijziging van de Advocatenwet is op geen enkel moment gesproken over een beperking van de meningsuiting van advocaten. Er is zodoende geen enkele reden om te veronderstellen dat de wetgever toch een dergelijke beperking zou hebben beoogd. Temeer niet nu die veronderstelling zou inhouden dat het parlement opzettelijk zou hebben gehandeld in strijd met de Grondwet. Het parlement mag immers niet instemmen met een wet die niet valt te verenigen met de Grondwet.

Meindert Stelling dreigt nu monddood te worden gemaakt door de ongrondwettige en antidemocratische beslissing van de Raad van Discipline. Weliswaar wordt in hoger beroep daarover nog het oordeel van het Hof van Discipline gevraagd, maar dat hof heeft zich in een beslissing van 19 januari 2015 ten aanzien van Stelling op dezelfde ongrondwettige en antidemocratische manier opgesteld. Ondergetekenden menen dat een advocaat niet de mond mag worden gesnoerd, ook al is men het niet eens met wat hij zegt, temeer omdat dit ingaat tegen de Grondwet. We leven hier niet in Turkije of Noord-Korea.

Wij roepen het Hof van Discipline dan ook op de Grondwet te respecteren en te erkennen dat de Advocatenwet geen beperking inhoudt van de vrijheid van meningsuiting van advocaten.

Namens Comité Eerherstel Meindert Stelling,

Gonnus Doeven (coördinator)
Mr Erik Hummels, oud-advocaat
Drs Nico Hogenhuis, oud-ambtenaar
Willemijn van der Werf
Mr Gerard van Vliet, jurist en voormalig Vice-President AEDH (Europese mensenrechtenkoepel)Contact

U kunt ons benaderen via info@eerherstelmeindertstelling.nl


Documenten

Hieronder volgt een overzicht van de meest relevante documenten die in het kader van de tuchtrechtelijke procedure tegen Stelling een rol speelden, en die alle toegankelijk zijn gemaakt. Daarbij is voorbijgegaan aan de incidenten in eerste aanleg, te weten het wrakingsverzoek inzake twee leden van de raad van discipline en dat inzake vier leden van de wrakingskamer, alsmede de wrakingsbeslissing die in strijd met de wet werd genomen door de ongewijzigd samengestelde wrakingskamer. Tevens is de beslissing van 21 maart 2016 van de raad van discipline opgenomen in dit overzicht.

Deze documenten blijven van belang in het kader van het hoger beroep dat tegen de beslissing van de raad van discipline is ingesteld. Dat beroepschrift is vooralsnog het laatste document in dit overzicht.
 1. Brief van 4 februari 2015 van de deken van de Haagse orde van advocaten inzake de eis toegelaten te worden tot het kantoor van Stelling   Download
 2. Antwoordbrief van 11 februari 2015 van Stelling aan de deken, waarin scherpe kritiek wordt geuit   Download
 3. Dekenbezwaar van 26 juni 2015, waardoor Stelling zich voor de raad van discipline te Den Haag diende te verantwoorden   Download
 4. Reactie van 9 juli 2015 van Stelling op het dekenbezwaar, gericht aan de raad van discipline te Den Haag   Download
 5. Brief van 18 december 2015 van Stelling aan de raad van discipline te Den Haag, inzake de feitelijke gang van zaken   Download
 6. Brief van 29 december 2015 van Stelling aan de raad van discipline te Den Haag, inzake de argumentatie   Download
 7. Pleitnota van 18 januari 2016 van Stelling inzake de nietigheid van de wrakingsbeslissing van 12 oktober 2015   Download
 8. Pleitnota van 18 januari 2016 van de deken   Download
 9. Pleitnota van 18 januari 2016 van Stelling inzake de onbevoegdheid van de raad van discipline om te oordelen over meningsuitingen en de niet-ontvankelijkheid van de deken inzake het huisrecht   Download
 10. Beslissing van 21 maart 2016 van de raad van discipline   Download
 11. Beroepschrift van 20 april 2016 van Stelling   Download
 12. Memorie van antwoord van 27 oktober 2016 van de deken   Download


Publicaties

Stuk in Nederland Juristenblad (NJB), getiteld Advocaat en meningsuiting   Naar het stuk


Aanbieding oproep aan hof van discipline

Op vrijdag 28 oktober 2016 heeft de coördinator van het Comité Eerherstel de bovenstaande oproep aan het hof van discipline ingediend bij de griffie in Den Haag. De oproep ging vergezeld van een aanbiedingsbrief. Ook was de lijst van 810 organisaties en personen die adhesie hebben betuigd met de oproep bijgesloten.   Aanbiedingsbrief


Volg ons

 Facebook

Adhesiebetuiging

U wilt uw adhesie betuigen? Vul dan hieronder uw gegevens in en klik op Verstuur. U ontvangt dan een e‑mail waarmee u uw adhesiebetuiging kunt bevestigen.

N.B.: het kan gebeuren dat u die e-mail niet direct ontvangt (dit geldt met name voor hotmail accounts). Vul dan niet uw gegevens opnieuw in, want ze zijn al geregistreerd.

Ik onderteken de adhesiebetuiging Eerherstel Meindert Stelling:

Voor- en achternaam
E‑mailadres
E‑mailadres nogmaals
Woonplaats
Mijn naam mag verschijnen op onderstaande publieke lijst


Inmiddels hebben 807 personen hun adhesie betuigd, waarvan onderstaande 748 publiekelijk.

Adhesiebetuigingen staan op volgorde van inschrijfmoment. Als u uw inschrijving pas later bevestigt, dan kan het zijn dat uw naam verder naar onder op de lijst verschijnt. Via toetsen CTRL+F kunt u het zoekschermpje van uw browser openen en zoeken op uw naam.

748.  Endie van Binsbergen, Utrecht
747.  Wim van der Well, Utrecht
746.  Evelien van den Berg, Deventer
745.  Sadegh Nazari, Sliedrecht
744.  Bakker, Hoogwoud
743.  Henk de Dreu, Kerk-Avezaath
742.  B. Trommelen, eindhoven
741.  Marga Verschuur, Rosmalen
740.  Frits David Zeiler, Bergen NH
739.  Hans Gaasbeek, Haarlem
738.  Roeland Maier, Bergen N.H.
737.  Alfred Bringmann, Heerlen
736.  Jan Veenstra, Toornwerd
735.  Alex van Veen, Amsterdam
734.  Kees Captijn, Haarlem
733.  Jelle de Vries, Arnhem
732.  Jannie Buijs, Bunnik
731.  Janneke Bergstra, Limmen
730.  Marieke van Amerom, Alphen aan den Rijn
729.  Channa Ippel, Zeist
728.  floris poelman, neede
727.  A.van Huissteden, Bergen NH
726.  Loes Vonck, Bergen NH
725.  Tineke van Beers, Haarlem
724.  Robert Stegwee, Utrecht
723.  Hans Boone, Kats
722.  Theo Koele, Hoog-Keppel
721.  Baukje Koele, Hoog-Keppel
720.  Jettie van den Houdt, Wageningen
719.  Aize Tolsma, Meeden
718.  H.Pijl, Hensbroek
717.  els nijland, cadier en keer
716.  Peter Jonkers, Bilthoven
715.  Ab Otten, Den Helder
714.  Greetje Rodenburg, Numansdorp
713.  W Nierop, Amsterdam
712.  rop schrauwen, dordrecht
711.  Jelle Aarnoudse, Heerlen
710.  Frans Jansen, Utrecht
709.  Mans Venema, Gouda
708.  R. Venema, Gouda
707.  Thomas Pels, Nieuwkoop
706.  G.P.van Nek, De Bilt
705.  margot veerkamp, zeist
704.  Aga Veltman, Amsterdam
703.  jj van kempen, den haag
702.  Sjoerd van de Goorberg, Berlin (Duitsland)
701.  Jaap bruin, Hollum
700.  Lydia Grütters, Nijmegen
699.  Carolus Grütters, Nijmegen
698.  Sytske van Woersem, Hilversum
697.  A. van Dijk, Anna Paulowna
696.  aad abbenbroek, Voorschoten
695.  Dirk Schütten, Deventer
694.  Mieke Wildeboer, Nijmegen
693.  Kees Huizenga, Groningen
692.  Regina van der Haar, zoetermeer
691.  Armand van Puyvelde, Schiedam
690.  Annmieke van der Wal-Jongerius, Hoorn NH
689.  Rudi van der Wal, Hoorn NH
688.  F.Hunfeld, Amsterdam
687.  Frank Oosterboer, Lelystad
686.  Jan van der Eerden, amsterdam
685.  akke botzen, bergen nh
684.  Robert van de Ridder, Den Haag
683.  Gerard Braun, Diessen
682.  Henk smith, Zuid Beijerland
681.  Selma Boschloo, Alphen aan den Rijn
680.  Radboud Jansen op de Haar, BAD BENTHEIM (D)
679.  Frieda Kas, biggekerke
678.  Emil van Zuylen, Amsterdam
677.  Chris Raak , Amsterdam
676.  Astrid Hotterbeekx, Eindhoven
675.  Theo Rhebok, Krommenie
674.  j.m. Delbart, Amsterdam
673.  Willem Nass, Eindhoven
672.  Anne Haan, Zaandam
671.  F.Faid , Den Haag
670.  Gerda Kranen, Nieuwegein
669.  Atie van Wijk, Zaltbommel
668.  Ellie Rhebergen, Amsterdam
667.  gerrit van leeuwen, veenendaal
666.  Heleen Zwart, Houten
665.  H.C. de Visser, Dordrecht
664.  Theo Kortekaas, Alphen aan den Rijn
663.  Frits van der Ploeg, Haarlem
662.  Dirk Sparreboom, Vlaardingen
661.  margreet schilder, ede
660.  A.T.M. van Amerongen-Graafsma, Almen
659.  Marianne van Ophuijsen, Amsterdam
658.  Anneke Doeven, Bunnik
657.  Piet Vliegenthart, Rosmalen
656.  kees kwakman, Volendam
655.  Meta Ladiges, Almen
654.  Nelly van der Stap, Almen
653.  Arjen Ubels, Pijnacker
652.  Massoud Memar, Amsterdam
651.  kees thieme, rotterdam
650.  Manuel Kneepkens, Rotterdam
649.  Trees Duindam, Olst
648.  Felix Luitwieler, Zoetermeer
647.  J Loth, Amsterdam
646.  Gerben Gerbrandy, Gau
645.  Alfred Smit, Amsterdam
644.  Thea van Stekelenburg-Dijckmans, Heel
643.  H.J. van Strij de Regt, Gouda
642.  Joke Lieverse, Rijsenhout
641.  j.h.galjaard, Haarlem
640.  Mans van Zandbergen, Nieuwegein
639.  Dhr. J.G. Kramer, Arnhem
638.  Mw. A.M. Weber–de Hondt, Amsterdam
637.  Dhr. H. Weber, Amsterdam
636.  Mw. J. Cox–Geraedts, Swalmen
635.  Mw. P.A. van Waveren–van Rosmalen, Zwaag
634.  Mw. G. Ouweltjes–Drenth, Heiloo
633.  Peer de Rijk, Amsterdam
632.  Bea Kooi, Hilversum
631.  Jogchum Kooi, Hilversum
630.  Elly Wardenaar, Den Haag
629.  Bas (officieel Sebastianus) Moreel, Amsterdam
628.  Frits Vogels, Amsterdam
627.  Get Karssenberg, Heelsum
626.  Elly van Elderen, Leusden
625.  Petter Brouwers, Roosendaal
624.  Marianne van der Werff, Culemborg
623.  gert van elburg, breda
622.  Wim de Haan, Amsterdam
621.  Harm van Veen, Den Haag
620.  Pieter Vollaard, Nisse
619.  Evelien Eshuis, Amsterdam
618.  Martin Morsman, Assen
617.  Tini Morsman, Assen
616.  Marry Bos, Leiderdorp
615.  Kees Bos, Leiderdorp
614.  Menno M Schouten, Cluj-Napoca (RO)
613.  jan roest, zuidoostbeemster
612.  Marianne van der Velden, Ulrum
611.  Ed Quack, Goes
610.  c.e.degraaf, Den Haag
609.  Harm Dane, Amersfoort
608.  Paul Dicker, Heemskerk
607.  Albert Koot, amsterdam
606.  Frank Moison, Hillegom
605.  Marinus Kooiman, Weesp
604.  Ben Teule, Apeldoorn
603.  hanna en henk wesseling, leusden
602.  Benno Houweling, Gouda
601.  Barend Benard, Wassenaar
600.  Frans Stroo, Rotterdam
599.  G.T.Dekker, Amsterdam
598.  Aat de Groot, Schipluiden
597.  Meint C.Wind, Borger
596.  Gerard Scholten, Nijmegen
595.  Ed Boendere, Vlaardingen
594.  Hetty Vos, Wijdemeren
593.  Willemien Luteijn, Ridderkerk
592.  Lucy van den Berg, Vlaardingen
591.  ria bosch, enkhuizen
590.  Nelleke van der Luit, vlaardingen
589.  Cor Edelenbosch, Enkhuizen
588.  Thijs de Kleer, Leiden
587.  Hajo Vleming, Voorst gem Voorst
586.  Tony Volger, Eenrum
585.  Willem Volger, Waalwijk
584.  Paul Doeven, zuidlaren
583.  Agaat van Amsterdam, Zuidoostbeemster
582.  Greet Feenstra, Heemstede
581.  Lieven Schol, Heemstede
580.  C Blom Feij, Paasloo
579.  Hans Buys, Dedemsvaart
578.  Wies de Waard, Gennep
577.  Evelyn van Wijlen , Deventer
576.  Gerrit de Wilde, Amsterdam
575.  j.krul, beuningen
574.  G. Buis, Ridderkerk
573.  Anne Idzinga, Dordrecht
572.  Egbert Boer, Zaandam
571.  Ines Ligthart Schenk, Ede
570.  Mart van Zweeden, Alkmaar
569.  Inger Lansen, Voorhout
568.  Irene Koiter, Amsterdam
567.  Ina Lanjouw, Tynaarlo
566.  Stef Jonkman, Leeuwarden
565.  willem en mary schuringa, noordlaren
564.  marianne Rigter, Buitenpost
563.  Leo Langeveld, Ede
562.  D.W. van Krevelen, Bloemendaal
561.  Elisabeth Portheine, Rhoon
560.  F Braaksma, Deventer
559.  Aart de Groot, Heteren
558.  ineke meintjens, akersloot
557.  Gerard de Koning, Purmerend
556.  Jacques van Workum, Utrecht
555.  Ida Wassenaar, Odijk
554.  Els Tas-Kniep, Aalsmeer
553.  Albert Tas, Aalsmeer
552.  Jan Muilenburg, Frieschepalen
551.  Cor Jorna-Nieuwenhuizen, Odijk
550.  W.Ph. Hagenaar, Roden
549.  Johannes Elzinga, Franeker
548.  Bringmann-Rosenboom, Heerlen
547.  Cees van der Sluis, Muntendam
546.  Peter Smeeman, Culemborg
545.  Ada Gloerich , Oegstgeest
544.  e höster-zondervan, winschoten
543.  Frans Kapsenberg, Deventer
542.  Christine van Genderen, Gorinchem
541.  Frieda Ligthart, Franeker
540.  Bram Rutgers, Apeldoorn
539.  Fred Marschall, Amsterdam
538.  Johan Berris, 47140 Dausse France
537.  Johan Schous, Wirdum gn
536.  jan mul, mook
535.  amy van son, mook
534.  Lia Willems, Frieschepalen
533.  Martin Knuist, Amsterdam
532.  Aaltje Thomas, Deventer
531.  Olga Roios, Amsterdam
530.  Henri Beekhof, wijchen
529.  Sonja Maaskant, Rotterdam
528.  greet hettinga, Amsterdam
527.  R.van Beijma-de Vlugt, Woerden
526.  Drs. Hubertus F. Pirson, Amersfoort
525.  Drs. Ilona Sztana, Amersfoort
524.  J.J.Jager-Aal, Almelo
523.  Corrie de Munck mortier, Amersfoort
522.  Franklin Boon, Noorbeek
521.  Mw. J.D.Visser-Allart, Ede
520.  Hans Meijerman, Malden
519.  Peter Leenhouts, Amersfoort
518.  Hermine Linnebank, Amsterdam
517.  ANC Dagneklie-Wolffensperger, Rotterdam
516.  Carien Dagnelie, Rotterdam
515.  Thera van der Ven, Amsterdam
514.  Ab Heirman, Haarlemmerliede
513.  Barbara Teufl, Groningen
512.  Jan van Es, Harlingen
511.  Anne van der Waerden, Amsterdam
510.  lineke schakenbos, amersfoort
509.  Hiltje Oosterhoff, Deventer
508.  Kees vermeij, AMSTERDAM
507.  Frans Bosch, Epe
506.  Marja de Wal, Apeldoorn
505.  Thea van den Ham, Heemskerk
504.  John van der Mark, Amsterdam
503.  Paul Sonnenschein, Deventer
502.  Elly de Loor, Haarlem
501.  Leo Eijkelenboom, Waalre
500.  G.Warmelink, Oosterwolde(Frl)
499.  Hans Höster, Groningen
498.  Maartje Duitman, Hoornsterzwaag
497.  Tiny Hannink, Enschede
496.  Rita Nieuwstad, 's Gravenzande
495.  c.a.veldt, lochem
494.  ir. Jaap Ketelaar, Eindhoven
493.  Marjolein 't Hart, Heemstede
492.  tera fopma, amsterdam
491.  Peter Smittenaar, Alkmaar
490.  Hannah Freud, Amsterdam
489.  Marlie Passier, Arnhem
488.  gerard passier, arnhem
487.  Peter den Haan, Schoorl
486.  Hans Weening, Amsterdam
485.  Laura Gulickx, Haarlem
484.  Fred Prins, Groenveld
483.  sophia hiddema, heerhugowaard
482.  Arre Husen, Zoetermeer
481.  Henriette Thomas, Rotterdam
480.  Henk Beumer, Bennekom
479.  Jan A. van Arkel, Rotterdam
478.  Henk van Drunen, Rotterdam
477.  Hans van Eerden, Winterswijk
476.  Lidy Ridder-Brandjes, Landsmeer
475.  marie-laurence eichholtz, amsterdam
474.  prof.dr.jrj van asperen de boer, amsterdam
473.  P. Baak, Leidschendam
472.  m.van loo, didam
471.  frederike spits, den haag
470.  Ben Lössbroek, Apeldoorn
469.  T.A. Roos, Heerhugowaard
468.  Annelies Woudstra-Hannink, De Bilt
467.  T.W.Bakker=Kampes, Oosterhesselen
466.  Albert de Ridder, Hongerige Wolf
465.  Pieter van der Hijden, Amsterdam
464.  Nel de Koning van Buuren, Waalre
463.  W.Rhijnsburger-Schipper, Vlagtwedde
462.  Eltje Danes, Zuidlaren
461.  Hennie Jansen, Helmond
460.  M.Appelmelk, Leeuwarden
459.  Fetsje Bouman-Siebenga, Goes
458.  Frits Stuurman, Den Dolder
457.  Arie Kroon, Leeuwarden
456.  Marja van den Berg, Rotterdam
455.  J.M. Ansem, Amsterdam
454.  dirk willem gevers, Amsterdam
453.  Gerard Biesterbos, Zuidhorn
452.  Hendrika Hoogwerf, Vlaardingen
451.  Luuk Jonkman, Roden
450.  Marianne van Ophuijseni, Amsterdam
449.  Roel Stemmer, Vught
448.  Wilma Jonkman, Roden
447.  Mathilde naber- ten Berge, Nijmegen
446.  Daan Dekker, Heerde
445.  Trudy van der Hoop, Deventer
444.  Age F.J. de Vries, Wageningen
443.  Doortje Kuis, Wageningen
442.  Bea Engelsman, Soest
441.  irene hadjidakis, den haag
440.  Eva M. van Arkel-Becker, Delft
439.  Paul van Dam, Oegstgeest
438.  Hein van der Kroon, Amsterdam
437.  klasina schrier, lichtaard
436.  Co Doesburg, Bilthoven
435.  Wim Reinders, Zeegse
434.  Jos van Damme, Bennekom
433.  harm snater, haarlem
432.  Janny Jantzen Arends, Assen
431.  Steph Menken, Leiden
430.  Harmen de Bruin, Haarlem
429.  Gerhard Dekker, Wageningen
428.  fieke janssen, venray
427.  Wentholt, J.F.M., Den Haag
426.  Rini van Dam, Sneek
425.  Herman Riezebos, Sneek
424.  Gerda van Tol, Spijkenisse
423.  Kees van Drunen, Rossum (GLD)
422.  Piet Kruithof, Sittard
421.  David Postma, Wageningen
420.  hanna van dijk, amsterdam
419.  Joost Hardeman, Amsterdam
418.  Marianne Spierings, Amsterdam
417.  Eef Hogendoorn-Hobby, Leiden
416.  Johan Hogendoorn, Leiden
415.  An Hoek-Feenstra, Driehuis
414.  sigrid hutter, haarlem
413.  Gerard Elkhuizen, Ridderkerk
412.  Jan Feenstra, Hengelo Ov.
411.  Thea vermeiren, Grijpskerk
410.  Tineke Fennis, Koudum
409.  Janny Beekman, Eyzin-Pinet
408.  Pieter Krijnsen, Rheden
407.  Lide Geurts, Malden
406.  Willy de Vos-van Bilderbeek, Abcoude
405.  Pieter-Robijnszn den Hartog, Zuidlaren (Dr)
404.  cw.hertog-v.gool, sliedrecht
403.  Tijl Schoonenberg, Almere
402.  Gerard Visser, ´t Veld
401.  Martin van wingerden, zwijndrecht
400.  Henk Smit, Lochem
399.  frans Snippe, Alkmaar
398.  imke molenhuis, oss
397.  henk molenhuis, oss
396.  J.C.Visser, Gouda
395.  Bas Pedroli, Amsterdam
394.  tineke hoogenkampp, deventer
393.  kees de ridder, castricum
392.  Dick de Scally, Heiloo
391.  peter bruinink, izenberge
390.  Hedda Oosterhout, Huizen
389.  Kees van Praag, Huizen
388.  Dolf Ruesink, Utrecht
387.  Hanny Langendijk, Zaandam
386.  Ria Maris, Deventer
385.  J.N. Stuijt, Heemstede
384.  Eveline Bernard, Kootwijk
383.  John Ch.M. Jorna, Odijk
382.  Els Hasebos Geelhoed , amsterdam
381.  Guido Hellendoorn, Groningen
380.  Arno van der Kraan, London
379.  P. van der Lee, Apeldoorn
378.  L.A.J. Wolthuis, Winsum
377.  Simon Rodenburg, Numansdorp
376.  J.W. Obbink, Ermelo
375.  Egbert Westra, Rolde
374.  M.Feenstra, Dordrecht
373.  Hetty Langendoen, Westervoort
372.  Margreet Oerlemans, Groesbeek
371.  henk boxtart, Zetten
370.  Peter Snel, Groesbeek
369.  Marja & Wim Schaap , 't Harde
368.  hans robbesom, tilburg
367.  Joke en Gert Drost, 't Harde.
366.  Rein Heijne, Rotterdam
365.  hilde koolen, nuenen
364.  e. m. marcus, baarle-nassau
363.  elisabeth marcus, baarle-nassau
362.  Paula Clement, Hardenberg
361.  Leo van Bergen, Nijmegen
360.  m.van geffen, paterswolde
359.  Peter-Alex van Meir, Amsterdam
358.  Ammerensia van Dokkum, Leiden
357.  a van Dijk, Dordrecht
356.  Franz E. Wiese, Apeldoorn
355.  A M Wiese-Koop, Apeldoorn
354.  Rob van den Berg, Zaandam
353.  Marjan Leersnijder, Leiden
352.  R.J. Bos, Dongen
351.  Marinus C. de Kloet, Lelystad
350.  Fredrike Damsteegt, Oud-Beijerland
349.  Riet van der Lee Munnik, Apeldoorn
348.  Annemarie Blonk, Den Haag
347.  L.klijnsmit, Amsterdam
346.  Helma Dekkers, Dordrecht
345.  André Tinhout, Odijk
344.  Nico Dekker, Amsterdam
343.  Nelly Koetsier, Amsterdam
342.  Mathilde Grimmelt, Eemnes
341.  Johan van Lenthe, Haren
340.  Tom Porcelijn, Amsterdam
339.  Tonie Zuidam, Hellevoetsluis
338.  joseph van der meer, schiedam
337.  Ger Jonker, Hoenderloo
336.  Mevr. Briët, Echt (L)
335.  Noëlle Plum, Landgraaf
334.  Cees van Nijnatten, Rijen
333.  Louis Lafleur, Landgraaf
332.  Rob Keyzer , Zaanstad
331.  hans van raamsdonk, workum
330.  Ir. J. van der Harst, Den Haag
329.  Peter Walhout, IJsselstein
328.  Henk Glimmerveen, 't Harde
327.  johan Geerlink, De Pomp
326.  Elsa Loenen , Utrecht
325.  M. Leeraert, Arnhem
324.  Joost Smiers, Amsterdam
323.  Wil Gevers-Barends, Amsterdam
322.  Peter E.J.Hoezen, Leersum
321.  C. Schoonenberg, Vlaardingen
320.  Eise Feenstra, Wageningen
319.  Anneke Heeroma-Voorzee, Groningen
318.  Rien Heeroma, Groningen
317.  Jan Ramaker, Tiel
316.  geert gort, netersel
315.  Dick Klomp, almere
314.  Jan Visser, Andijk
313.  Anne Louwen, Amsdterdam
312.  Hans van Iterson, Geldermalsen
311.  J.A. van der Kaaij, Rijswijk ZH
310.  Ed Hoen, Gasselternijveenschemond
309.  Frank Stofberg, Delft
308.  Wim Scholten, Lopik
307.  J.E. Friese, Tilburg
306.  Egon Blaes, Workum
305.  Seijer Troost, Amsterdam
304.  Bruno Nagel, Bussum
303.  Feysal Bouziane, Amsterdam
302.  e.koers, maastricht
301.  Peter van Eck, Leiden
300.  marie-annet van grunsven, Rotterdam
299.  Anne Kee Groeneveld, Dirkshorn
298.  J.I.Bralts-van den heuvel, De Wilgen
297.  Willem Ibo, Amsterdam
296.  Meindert Krijnsen, Gasteren
295.  F.B. de Wit, Wormerveer
294.  Jaap Hoek, Tilburg
293.  Kees Ruissen, Oosterhout
292.  P.J. van Dullemen, den Haag
291.  Emma Epker, rotterdam
290.  Frida Keersemaker, Alkmaar
289.  J. Melchers, Winsum
288.  E.A. Melchers-Wiebenga, Winsum
287.  Annelies Groothuis-Nouwens, Vlist
286.  a.h.klokke, Ginnum
285.  Suzanne Baerends, Rotterdam
284.  Huub Huijten, Waddinxveen
283.  HJ van Dijken, Odijk
282.  Aad Nootebos, Koog aan de Zaan
281.  Fatima Chajid, Rotterdam
280.  Wil van Warmerdam, Spaarndam
279.  Richard Matthijssen, Voorburg
278.  J.L.M. Bruyneel, Hulst
277.  Wim Lokate, Raalte
276.  Ruud Mast, Assen
275.  Ruud van den Wijngaart, Utrecht
274.  robschippers, Ypenburg
273.  Wil van Montfort, sittwrd
272.  leni van den berge, middelburg
271.  Andre Schaffers, Diemen
270.  A.W. Vink-van Wijngaarden, Oldenzaal
269.  F.J.Etienne, Warnsveld
268.  graas teuben, zeist
267.  Willem van der Werf, Oudewater
266.  Arie Vijn, Bussum
265.  jolanda zweverink, voorthuizen
264.  Frans M. Vermeulen, Roosendaal
263.  cees ras, Rijs
262.  Jan Altenburg, Easterwierrum
261.  henk de haan, Den Haag
260.  Martin Kolvers, Hoorn
259.  Thomas Peters, Oosterbeek
258.  Elly Kolvers-Kouten, Hoorn
257.  Frances van Rijn, Rijswijk
256.  Raul M. Wiessing, Amstelveen
255.  Rinse Reelin Brouwer, Amsterdam
254.  Marjolein Lamberts , Rotterdam
253.  Theo Milder, 's-Gravenhage
252.  marieke v d bos, den haag
251.  Willemien de Boer, Zutphen
250.  Arnoud van West, Zutphen
249.  Han Marseille, Renkum
248.  Anna Frijns-Helmer, Assen
247.  Peer Hally, Nieuwegein
246.  Douwe van Dalen, Haarlem
245.  Mirella van der Lee, Vlaardingen
244.  Wim Buitenhuis, Bennekom
243.  Aris Schellinkhout, Delft
242.  Luc Appelo, Hasselt
241.  Femie Marsman, Montfoort
240.  frans klaasen, amsterdam
239.  Wilco van der Lugt, Alkmaar
238.  Jan Willem A. Langendijk, Bitgummole
237.  Theo Pasveer, Nijmegen
236.  Anke Grunefeld, Hasselt
235.  m.j.muhl-smit, hoogland
234.  Gerard BJM Brands, Eindhoven
233.  Martinus Cohen Stuart, Wageningen
232.  ds Henk Onderstal, 's-Gravenhage
231.  Frans Disveld, Doetinchem
230.  Ari van Vliet, Zwool
229.  Marleen Last, Nijmegen
228.  Jos van der Werff, Haarlem
227.  Johan Budel, Breda
226.  Wim de Berg, Hoogeveen
225.  August de Vos, Abcoude
224.  Janny Scheele, Utrecht
223.  Kees Besse, Wilnis
222.  W.A.M. Dekkers, Dordrecht
221.  harmen van schaik, onna
220.  Niek van der Mark, Delft
219.  Truus Buijs, Culemborg
218.  Rob Barnard, LEIDEN
217.  Harry Leeuw, Bergentheim
216.  Wim van Daalen, Ridderkerk
215.  Wim Nabers, Amsterdam
214.  piet driest, den haag
213.  Henk Hoenderop, Beneden-Leeuwen
212.  marianne vermeulen, ossenzijl
211.  laurens Huijgen, Oegstgeest
210.  Eddy Mieremet, Kortenhoef
209.  Arnaud Kiers, Koudum
208.  Ad.Zeillemaker, Zeist
207.  w. zonneveld, rotterdam
206.  Dineke Klijnsmit, Amsterdam
205.  Yvon Leeuw, Bergentheim
204.  Chris van der Velden, Zaltbommel
203.  hendrik kraak, amersfoort
202.  F. van Straten, Zaltbommel
201.  Piet Bronger, Zaandam
200.  Hans Hesseling , Amsterdam
199.  ir. W.H. Beindorff, 's-Gravenhage
198.  m.franken, hollandsche rading
197.  Gerard Kool, Kockengen
196.  Heily van der Jagt, Pijnacker
195.  Marcella Polis, Utrecht
194.  Pieter Slim, Rotterdam
193.  Aart Brandwijk, Zwijndrecht
192.  Lucie Bakker, Hilversum
191.  Freek Brouwer, Den Helder
190.  Willem Kleisen, enschede
189.  Leo van den Bergh, Druten
188.  B. en T. Lenoir, Dordrecht
187.  Gerard Hokke, Zaandam
186.  Bert Giskes, Groningen
185.  Marie Luijters, 't Harde
184.  Jan Zuidhoek, 't Harde
183.  Marcel van der Auwera, Colijnsplaat
182.  Gerda van Rossen-Overgaauw, Apeldoorn
181.  Steven Volmer, Herxen
180.  maria kleinhans, amsterdam
179.  Wilfred Schoonenberg, 1441 JE Purmerend
178.  Nell van de Wouw-Theeuwes, Bolsward
177.  Peter Rietman, Hoorn
176.  Hans Potters, Oegstgeest
175.  Hans van de Wouw, Bolsward
174.  Hein van Holsteijn, Rhenen
173.  Maurits Groen, Amsterdam
172.  Kees Geljon, Hoorn
171.  Arthur Verwaal, Nieuwerkerk aan den IJssel
170.  Gerard Vermeulen, Nijmegen
169.  Martin Kho, Enschede
168.  Clemens van Haasteren, Paterswolde
167.  Siebren Kiestra, Rottevalle
166.  Nico Hollebeek, Gouda
165.  Jan Buwalda, Sauwerd
164.  Chris Vogelezang, Amsterdam
163.  Lena Kinn, Leiden
162.  Dicky B Booy, Sauwerd
161.  Monica Stipdonk, Leiden
160.  Wouter ter Heide, Zwolle
159.  Marjolijn Snippe, Dronten
158.  Kees (A.C.) van der Linden, Delft
157.  Marrie Kardol, Leiden
156.  Jaap Rijnsburger, Gouda
155.  Pieter Cramer, Tolkamer
154.  Jim van Leenhoff, Leiden
153.  Hendrik Jan Hanekamp, Deventer
152.  Jan Juffermans, Boxtel
151.  Janine Morsink, Rotterdam
150.  Rix Kijne, Deventer
149.  mariette moors, Geldrop
148.  Pascal Smit, Utrecht
147.  Marta Resink, Eindhoven
146.  Janna Kodde, Leiden
145.  Nico Staalman, Nijkerk
144.  Liga voor de Rechten van de Mens, Amsterdam
143.  Anja de la Rie, Leiden
142.  Femke Stoop, Oudewater
141.  Ferry van Maanen, Den Haag
140.  sam raynnjek, aarde
139.  Willemien de Dreu, Rijswijk
138.  Bart Horeman, Odijk
137.  bauke dde witte, rottum
136.  Sofija Lukic, Groesbeek
135.  kuitert jan, Oudebildtzijl
134.  Koos Kuijt, Haarlem
133.  Willemijn van der Werf , Hichtum
132.  Eva Jansen , Veessen
131.  Elcke Bonsen, Veessen
130.  Martin van den Heuvel, Heel
129.  J.P. van der Neut, Amsterdam
128.  Laurien Beukenoot, Den haag
127.  Sonja Swarts, Den haag
126.  Dirk van Haaren, Almere
125.  Olav Meijer, Utrecht
124.  Andreas Thedieck, Amersfoort
123.  ynw haarsma, 's-gravenhage
122.  Aloysius Maes , Breda
121.  Trudie Beverloo , Schiedam
120.  Inge van de Velde, Leiden
119.  Hetty van Wijk, Rotterdam
118.  Yvonne Schuit , Putten
117.  Thea Klein-Terpstra, Haarlem
116.  Pieter Klein, Haarlem
115.  Tom Franken, Eindhoven
114.  Chris de Leeuw, Zaandam
113.  Henk Blom, Zwolle
112.  All Included, Amsterdam
111.  Nico Hogenhuis, Rotterdam
110.  leny paul, rotterdam
109.  Jennifer van Leijen, Utrecht
108.  Henriette, Maastricht
107.  D.E. Popov, Wehl
106.  Co van Melle, amsterdam
105.  Karen Burnside, Vlaardingen
104.  Harry Baljet, Amersfoort
103.  Sylvia Tang, Middenmeer
102.  Eeckhout Didier, Brugge
101.  Nicoline du Pon, Houten
100.  Gepke de Leef, Haarlemmermeer
99.   Jan Kuiters, Zwolle
98.   Sonja Zimmmermann, Leiden
97.   Anne Koning, Etten-Leur
96.   Maria Magdalena, Rotterdam
95.   Kees Wagtendonk, Amstelveen
94.   Debbie Beekwielder, Amsterdam
93.   Barbara Smedema, Wageningen
92.   c.a. v/d meulen, am*dam
91.   Sherill Lisse, Amsterdam
90.   Lambert Meerens, Amsterdam
89.   Wim Smit, Rotterdam
88.   Roline Woldinga Veldkamp, Amstelveen
87.   Jacqueline Vincent, Helmond
86.   Nico Steijnen, Driebergen-Rijsenburg
85.   Frank van Schaik, Amsterdam
84.   Huub Scheele, Amsterdam
83.   Paula Stoelinga, Zeist
82.   Renske Voskuilen, Alphen aan den Rijn
81.   Maud van der Linden, Diemen
80.   Wim van Wijk, Schiedam
79.   Rombout den Ouden, Rotterdam
78.   Nico Schoen, Amsterdam
77.   Thea Engel, Austerlitz
76.   Jef Coopmans, Austerliz
75.   Paul Dijkstra, Hilversum
74.   Carla van den Bos, Wageningen
73.   Kornee van der Haven, Brussel
72.   Bram van Reemst, Utrecht
71.   Gerrit Frijstein, Den Haag
70.   Mateen Siddiqui, Vledder
69.   Ana Karadarevic, Amsterdam
68.   Krista van Velzen, Den Haag
67.   Egbert Wever, Utrecht
66.   G. van Vliet, Zeist
65.   Erik Hummels, Zeist
64.   Ruud van der Geer, Hilversum
63.   Harry Simon van Trotsenburg, Zaandijk
62.   Rinny Hoitenga, Den Haag
61.   ir G.L.J. Beenker, Amsterdam
60.   Johan Vink , Breukelen
59.   Alrik Stelling, Alphen aan den Rijn
58.   CHRIS VAN DEN BOOM, Alphen aan den Rijn
57.   ing Richard Verhoef, Amerongen
56.   Niset Huisman, Utrecht
55.   Astrid Rozeboom, Zuidlaren
54.   Martijn van den Boom, Alphen aan den Rijn
53.   Dick Lagerweij, Nijmegen
52.   Bionda van Roosendaal, Alphen aan den Rijn
51.   Thijs Ruijgrok, Alphen aan den Rijn
50.   Niek van Essen , Woensdrecht
49.   Wil Wolfs, General Nakar
48.   Nico Oorebeek, Den Haag
47.   Rymke Wiersma, Utrecht
46.   Van der Heijden, Den Bosch
45.   Gertjan van Beijnum, 's-Hertogenbosch
44.   Thom Holterman, Dordrecht
43.   Jan Haverkamp, Gdańsk
42.   Gerard van der Zandt, Amsterdam
41.   k.hartgers, Almere
40.   Gert-Jan van de Vaate, Rotterdam
39.   d.maltha, rotterdam
38.   Kees Kalkman, Utrecht
37.   Gert van der Straaten, Nijmegen
36.   Welmoed Stelling, Rotterdam
35.   M. den Toonder, Leiden
34.   Henk van der Keur, Amsterdam
33.   Elise Leijten, Amsterdam
32.   Rob Boogert, Den Haag
31.   Jos Sebastiaan van Maarseveen, Amsterdam
30.   Petra Kramer, Drachten
29.   Radboud Stelling, Alphen aan den Rijn
28.   Irun Scheifes, Overbetuwe
27.   Hugo Endert , Alkmaar
26.   Harrie Baken, Tilburg
25.   Koos Borghouts, Amsterdam
24.   Alida Elizabeth Bakker, Amsterdam
23.   Ellen Postmus, Zwolle
22.   I.D Haverkamp, Leiden
21.   Wendie Verberne, Soest
20.   Jan Verheul, Rotterdam
19.   Ron Damen, Oosterhout
18.   J. Kuijt, Zaanstad
17.   Kwinten Keesmaat, Den Haag
16.   Loet Smit, Den Helder
15.   Luke van de Biezen, Ede
14.   Sam, Ede
13.   Noemie Duchene, Ede
12.   Manon duchene, Ede
11.   Dhjana Samshuijzen, Ede
10.   Marten de Jong, Amsterdam
9.    William van den Heuvel, Hengelo
8.    jose van leeuwen, Den Haag
7.    Bert Sweerts, Bunnik
6.    ali jansen, zwolle
5.    Mark Akkerman, Soesr
4.    Gonnus Doeven, Deventer
3.    HJM Kramer, Krommenie
2.    A Schmitter, Amsterdam
1.    erik olof, zeist