EERHERSTEL MEINDERT STELLING


Maak Meindert Stelling niet monddood als advocaat

De Grondwet waarborgt de vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid is niet onbeperkt, want de wetgever kan deze begrenzen. Wanneer de wetgever daartoe besluit, vereist de Grondwet dat de wetgever de begrenzing duidelijk aangeeft. De wetgever mag daarbij dus geen gebruik maken van vage formuleringen. Want een vage formulering leidt ertoe dat degene die toepassing geeft aan de betreffende bepaling, deze nader moet invullen. Dit zou inhouden dat niet de wetgever zelf, zoals de Grondwet vereist, maar een andere instantie de omvang van de beperking van de meningsuiting zou bepalen. De grondwetgever heeft dan ook met zoveel woorden gezegd dat een vaag geformuleerde norm als beperkingsgrond voor de meningsuiting, in strijd is met de Grondwet. Dit gebeurde bij de grondwetsherziening van 1983.

Meindert Stelling maakte als advocaat gebruik van de vrijheid van meningsuiting. Hij bekritiseerde rechterlijke beslissingen die onmiskenbaar ingingen tegen de waarheid en de wet. Ook uitte hij kritiek op de handelwijze van tuchtrechters en de deken van de Haagse orde van advocaten. Dat werd hem niet in dank afgenomen. De deken diende een klacht in bij de Raad van Discipline in Den Haag en streefde naar de verwijdering van Stelling uit de advocatuur. De Raad volgde de deken in diens opvatting en besliste op 21 maart 2016 dat Stelling van het tableau wordt geschrapt.

De deken en de Raad van Discipline beweerden dat zij op grond van de Advocatenwet bevoegd zijn om te oordelen over meningsuitingen. Daarbij beriepen zij zich op de norm dat een advocaat zich dient te onthouden van "enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt". Dat is een norm waarvan zowel de deken als de tuchtrechter hebben erkend dat dit een open norm is. Dat wil zeggen een vaag geformuleerde norm die nader wordt ingevuld door met name dekens en tuchtrechters. Met hun beroep op die vaag geformuleerde norm als beperkingsgrond van de vrijheid van meningsuiting, gingen zij dan ook lijnrecht in tegen de Grondwet en de expliciete uitleg die de grondwetgever heeft gegeven. Met andere woorden, de deken en de tuchtrechter gingen in tegen een uitleg van de Grondwet die democratisch is gelegitimeerd. Gelegitimeerd door een gekwalificeerde meerderheid van het parlement die heeft ingestemd met de grondwetsherziening van 1983. Daarmee hebben de deken en tuchtrechters een volkomen antidemocratische handelwijze vertoond.

Hierbij dient te worden aangetekend dat de vorenbedoelde norm in de Advocatenwet is opgenomen na de grondwetsherziening van 1983. Tijdens de behandeling van de betreffende wijziging van de Advocatenwet is op geen enkel moment gesproken over een beperking van de meningsuiting van advocaten. Er is zodoende geen enkele reden om te veronderstellen dat de wetgever toch een dergelijke beperking zou hebben beoogd. Temeer niet nu die veronderstelling zou inhouden dat het parlement opzettelijk zou hebben gehandeld in strijd met de Grondwet. Het parlement mag immers niet instemmen met een wet die niet valt te verenigen met de Grondwet.

Meindert Stelling dreigt nu monddood te worden gemaakt door de ongrondwettige en antidemocratische beslissing van de Raad van Discipline. Weliswaar wordt in hoger beroep daarover nog het oordeel van het Hof van Discipline gevraagd, maar dat hof heeft zich in een beslissing van 19 januari 2015 ten aanzien van Stelling op dezelfde ongrondwettige en antidemocratische manier opgesteld. Ondergetekenden menen dat een advocaat niet de mond mag worden gesnoerd, ook al is men het niet eens met wat hij zegt, temeer omdat dit ingaat tegen de Grondwet. We leven hier niet in Turkije of Noord-Korea.

Wij roepen het Hof van Discipline dan ook op de Grondwet te respecteren en te erkennen dat de Advocatenwet geen beperking inhoudt van de vrijheid van meningsuiting van advocaten.

Namens Comité Eerherstel Meindert Stelling,

Mr drs Erik Olof, oud-advocaat (coördinator)
Mr Erik Hummels, oud-advocaat
Drs Nico Hogenhuis, oud-ambtenaar
Willemijn van der Werf
Mr Gerard van Vliet, jurist en voormalig Vice-President AEDH (Europese mensenrechtenkoepel)
Gonnus Doeven, anti-kernwapen activiste


Contact

U kunt ons benaderen via info@eerherstelmeindertstelling.nl


Documenten

Hieronder volgt een overzicht van de meest relevante documenten die in het kader van de tuchtrechtelijke procedure tegen Stelling een rol speelden, en die alle toegankelijk zijn gemaakt. Daarbij is voorbijgegaan aan de incidenten in eerste aanleg, te weten het wrakingsverzoek inzake twee leden van de raad van discipline en dat inzake vier leden van de wrakingskamer, alsmede de wrakingsbeslissing die in strijd met de wet werd genomen door de ongewijzigd samengestelde wrakingskamer. Tevens is de beslissing van 21 maart 2016 van de raad van discipline opgenomen in dit overzicht.

Deze documenten blijven van belang in het kader van het hoger beroep dat tegen de beslissing van de raad van discipline is ingesteld. Dat beroepschrift is vooralsnog het laatste document in dit overzicht.
 1. Brief van 4 februari 2015 van de deken van de Haagse orde van advocaten inzake de eis toegelaten te worden tot het kantoor van Stelling   Download
 2. Antwoordbrief van 11 februari 2015 van Stelling aan de deken, waarin scherpe kritiek wordt geuit   Download
 3. Dekenbezwaar van 26 juni 2015, waardoor Stelling zich voor de raad van discipline te Den Haag diende te verantwoorden   Download
 4. Reactie van 9 juli 2015 van Stelling op het dekenbezwaar, gericht aan de raad van discipline te Den Haag   Download
 5. Brief van 18 december 2015 van Stelling aan de raad van discipline te Den Haag, inzake de feitelijke gang van zaken   Download
 6. Brief van 29 december 2015 van Stelling aan de raad van discipline te Den Haag, inzake de argumentatie   Download
 7. Pleitnota van 18 januari 2016 van Stelling inzake de nietigheid van de wrakingsbeslissing van 12 oktober 2015   Download
 8. Pleitnota van 18 januari 2016 van de deken   Download
 9. Pleitnota van 18 januari 2016 van Stelling inzake de onbevoegdheid van de raad van discipline om te oordelen over meningsuitingen en de niet-ontvankelijkheid van de deken inzake het huisrecht   Download
 10. Beslissing van 21 maart 2016 van de raad van discipline   Download
 11. Beroepschrift van 20 april 2016 van Stelling   Download


Publicaties

 1. Stuk in Nederland Juristenblad (NJB), getiteld Advocaat en meningsuiting   Naar het stuk


Volg ons

 Facebook

Adhesiebetuiging

U wilt uw adhesie betuigen? Vul dan hieronder uw gegevens in en klik op Verstuur. U ontvangt dan een e‑mail waarmee u uw adhesiebetuiging kunt bevestigen.

N.B.: het kan gebeuren dat u die e-mail niet direct ontvangt (dit geldt met name voor hotmail accounts). Vul dan niet uw gegevens opnieuw in, want ze zijn al geregistreerd.

Ik onderteken de adhesiebetuiging Eerherstel Meindert Stelling:

Voor- en achternaam
E‑mailadres
E‑mailadres nogmaals
Woonplaats
Mijn naam mag verschijnen op onderstaande publieke lijst


Inmiddels hebben 806 personen hun adhesie betuigd, waarvan onderstaande 746 publiekelijk.

Adhesiebetuigingen staan op volgorde van inschrijfmoment. Als u uw inschrijving pas later bevestigt, dan kan het zijn dat uw naam verder naar onder op de lijst verschijnt. Via toetsen CTRL+F kunt u het zoekschermpje van uw browser openen en zoeken op uw naam.

746.  Jan Veenstra, Toornwerd
745.  Alex van Veen, Amsterdam
744.  Kees Captijn, Haarlem
743.  Jelle de Vries, Arnhem
742.  Jannie Buijs, Bunnik
741.  Janneke Bergstra, Limmen
740.  Marieke van Amerom, Alphen aan den Rijn
739.  Channa Ippel, Zeist
738.  floris poelman, neede
737.  A.van Huissteden, Bergen NH
736.  Loes Vonck, Bergen NH
735.  Tineke van Beers, Haarlem
734.  Robert Stegwee, Utrecht
733.  Hans Boone, Kats
732.  Theo Koele, Hoog-Keppel
731.  Baukje Koele, Hoog-Keppel
730.  Jettie van den Houdt, Wageningen
729.  Aize Tolsma, Meeden
728.  H.Pijl, Hensbroek
727.  els nijland, cadier en keer
726.  Peter Jonkers, Bilthoven
725.  Ab Otten, Den Helder
724.  Greetje Rodenburg, Numansdorp
723.  W Nierop, Amsterdam
722.  rop schrauwen, dordrecht
721.  Jelle Aarnoudse, Heerlen
720.  Frans Jansen, Utrecht
719.  Mans Venema, Gouda
718.  R. Venema, Gouda
717.  Thomas Pels, Nieuwkoop
716.  G.P.van Nek, De Bilt
715.  margot veerkamp, zeist
714.  Aga Veltman, Amsterdam
713.  jj van kempen, den haag
712.  Sjoerd van de Goorberg, Berlin (Duitsland)
711.  Jaap bruin, Hollum
710.  Lydia Grütters, Nijmegen
709.  Carolus Grütters, Nijmegen
708.  Sytske van Woersem, Hilversum
707.  A. van Dijk, Anna Paulowna
706.  aad abbenbroek, Voorschoten
705.  Dirk Schütten, Deventer
704.  Mieke Wildeboer, Nijmegen
703.  Kees Huizenga, Groningen
702.  Regina van der Haar, zoetermeer
701.  Truus Buijs, Culemborg
700.  F.Hunfeld, Amsterdam
699.  Armand van Puyvelde, Schiedam
698.  Annmieke van der Wal-Jongerius, Hoorn NH
697.  Rudi van der Wal, Hoorn NH
696.  F.Hunfeld, Amsterdam
695.  Frank Oosterboer, Lelystad
694.  Jan van der Eerden, amsterdam
693.  akke botzen, bergen nh
692.  Robert van de Ridder, Den Haag
691.  Gerard Braun, Diessen
690.  Henk smith, Zuid Beijerland
689.  Selma Boschloo, Alphen aan den Rijn
688.  Radboud Jansen op de Haar, BAD BENTHEIM (D)
687.  Frieda Kas, biggekerke
686.  Emil van Zuylen, Amsterdam
685.  Chris Raak , Amsterdam
684.  Astrid Hotterbeekx, Eindhoven
683.  Theo Rhebok, Krommenie
682.  j.m. Delbart, Amsterdam
681.  Willem Nass, Eindhoven
680.  Anne Haan, Zaandam
679.  F.Faid , Den Haag
678.  Gerda Kranen, Nieuwegein
677.  Atie van Wijk, Zaltbommel
676.  An Hoek-Feenstra, Driehuis
675.  Nelly Koetsier, Amsterdam
674.  Daan Dekker, Heerde
673.  Ellie Rhebergen, Amsterdam
672.  gerrit van leeuwen, veenendaal
671.  Heleen Zwart, Houten
670.  elisabeth marcus, baarle-nassau
669.  H.C. de Visser, Dordrecht
668.  Theo Kortekaas, Alphen aan den Rijn
667.  Frits van der Ploeg, Haarlem
666.  Dirk Sparreboom, Vlaardingen
665.  Jos van Damme, Bennekom
664.  margreet schilder, ede
663.  A.T.M. van Amerongen-Graafsma, Almen
662.  Marianne van Ophuijsen, Amsterdam
661.  Anneke Doeven, Bunnik
660.  Piet Vliegenthart, Rosmalen
659.  kees kwakman, Volendam
658.  Meta Ladiges, Almen
657.  Nelly van der Stap, Almen
656.  Arjen Ubels, Pijnacker
655.  Massoud Memar, Amsterdam
654.  kees thieme, rotterdam
653.  J.L.M. Bruyneel, Hulst
652.  Manuel Kneepkens, Rotterdam
651.  Trees Duindam, Olst
650.  Felix Luitwieler, Zoetermeer
649.  J Loth, Amsterdam
648.  Gerben Gerbrandy, Gau
647.  Alfred Smit, Amsterdam
646.  Thea van Stekelenburg-Dijckmans, Heel
645.  H.J. van Strij de Regt, Gouda
644.  Joke Lieverse, Rijsenhout
643.  j.h.galjaard, Haarlem
642.  Mans van Zandbergen, Nieuwegein
641.  Dhr. J.G. Kramer, Arnhem
640.  Mw. A.M. Weber–de Hondt, Amsterdam
639.  Dhr. H. Weber, Amsterdam
638.  Mw. J. Cox–Geraedts, Swalmen
637.  Mw. P.A. van Waveren–van Rosmalen, Zwaag
636.  Mw. G. Ouweltjes–Drenth, Heiloo
635.  Peer de Rijk, Amsterdam
634.  Bea Kooi, Hilversum
633.  Jogchum Kooi, Hilversum
632.  Elly Wardenaar, Den Haag
631.  Bas (officieel Sebastianus) Moreel, Amsterdam
630.  Frits Vogels, Amsterdam
629.  Get Karssenberg, Heelsum
628.  Elly van Elderen, Leusden
627.  Petter Brouwers, Roosendaal
626.  Marianne van der Werff, Culemborg
625.  gert van elburg, breda
624.  Wim de Haan, Amsterdam
623.  Harm van Veen, Den Haag
622.  Pieter Vollaard, Nisse
621.  Evelien Eshuis, Amsterdam
620.  Martin Morsman, Assen
619.  Tini Morsman, Assen
618.  Marry Bos, Leiderdorp
617.  Kees Bos, Leiderdorp
616.  Menno M Schouten, Cluj-Napoca (RO)
615.  jan roest, zuidoostbeemster
614.  Marianne van der Velden, Ulrum
613.  Ed Quack, Goes
612.  c.e.degraaf, Den Haag
611.  Harm Dane, Amersfoort
610.  Paul Dicker, Heemskerk
609.  Albert Koot, amsterdam
608.  Frank Moison, Hillegom
607.  Marinus Kooiman, Weesp
606.  Ben Teule, Apeldoorn
605.  hanna en henk wesseling, leusden
604.  Benno Houweling, Gouda
603.  Barend Benard, Wassenaar
602.  Frans Stroo, Rotterdam
601.  G.T.Dekker, Amsterdam
600.  Aat de Groot, Schipluiden
599.  Meint C.Wind, Borger
598.  Gerard Scholten, Nijmegen
597.  Ed Boendere, Vlaardingen
596.  Hetty Vos, Wijdemeren
595.  Willemien Luteijn, Ridderkerk
594.  Lucy van den Berg, Vlaardingen
593.  ria bosch, enkhuizen
592.  Nelleke van der Luit, vlaardingen
591.  Cor Edelenbosch, Enkhuizen
590.  Thijs de Kleer, Leiden
589.  Hajo Vleming, Voorst gem Voorst
588.  Tony Volger, Eenrum
587.  Willem Volger, Waalwijk
586.  Paul Doeven, zuidlaren
585.  Agaat van Amsterdam, Zuidoostbeemster
584.  Greet Feenstra, Heemstede
583.  Lieven Schol, Heemstede
582.  C Blom Feij, Paasloo
581.  Hans Buys, Dedemsvaart
580.  Wies de Waard, Gennep
579.  Evelyn van Wijlen , Deventer
578.  Gerrit de Wilde, Amsterdam
577.  j.krul, beuningen
576.  G. Buis, Ridderkerk
575.  Anne Idzinga, Dordrecht
574.  Egbert Boer, Zaandam
573.  Ines Ligthart Schenk, Ede
572.  Mart van Zweeden, Alkmaar
571.  Inger Lansen, Voorhout
570.  Irene Koiter, Amsterdam
569.  Ina Lanjouw, Tynaarlo
568.  Stef Jonkman, Leeuwarden
567.  willem en mary schuringa, noordlaren
566.  marianne Rigter, Buitenpost
565.  Leo Langeveld, Ede
564.  D.W. van Krevelen, Bloemendaal
563.  Elisabeth Portheine, Rhoon
562.  F Braaksma, Deventer
561.  Aart de Groot, Heteren
560.  ineke meintjens, akersloot
559.  Gerard de Koning, Purmerend
558.  Jacques van Workum, Utrecht
557.  Ida Wassenaar, Odijk
556.  Els Tas-Kniep, Aalsmeer
555.  Albert Tas, Aalsmeer
554.  Jan Muilenburg, Frieschepalen
553.  Cor Jorna-Nieuwenhuizen, Odijk
552.  W.Ph. Hagenaar, Roden
551.  Johannes Elzinga, Franeker
550.  Bringmann-Rosenboom, Heerlen
549.  Cees van der Sluis, Muntendam
548.  Peter Smeeman, Culemborg
547.  Ada Gloerich , Oegstgeest
546.  e höster-zondervan, winschoten
545.  Frans Kapsenberg, Deventer
544.  Christine van Genderen, Gorinchem
543.  Frieda Ligthart, Franeker
542.  Bram Rutgers, Apeldoorn
541.  Fred Marschall, Amsterdam
540.  Johan Berris, 47140 Dausse France
539.  Johan Schous, Wirdum gn
538.  jan mul, mook
537.  amy van son, mook
536.  Lia Willems, Frieschepalen
535.  Martin Knuist, Amsterdam
534.  Aaltje Thomas, Deventer
533.  Frans Jansen, ijsselstein
532.  Olga Roios, Amsterdam
531.  Henri Beekhof, wijchen
530.  Sonja Maaskant, Rotterdam
529.  greet hettinga, Amsterdam
528.  R.van Beijma-de Vlugt, Woerden
527.  Drs. Hubertus F. Pirson, Amersfoort
526.  Drs. Ilona Sztana, Amersfoort
525.  J.J.Jager-Aal, Almelo
524.  Corrie de Munck mortier, Amersfoort
523.  Franklin Boon, Noorbeek
522.  Mw. J.D.Visser-Allart, Ede
521.  Hans Meijerman, Malden
520.  Peter Leenhouts, Amersfoort
519.  Hermine Linnebank, Amsterdam
518.  ANC Dagneklie-Wolffensperger, Rotterdam
517.  Carien Dagnelie, Rotterdam
516.  Thera van der Ven, Amsterdam
515.  Ab Heirman, Haarlemmerliede
514.  Barbara Teufl, Groningen
513.  Jan van Es, Harlingen
512.  Anne van der Waerden, Amsterdam
511.  lineke schakenbos, amersfoort
510.  Hiltje Oosterhoff, Deventer
509.  Kees vermeij, AMSTERDAM
508.  Frans Bosch, Epe
507.  Marja de Wal, Apeldoorn
506.  Thea van den Ham, Heemskerk
505.  John van der Mark, Amsterdam
504.  Paul Sonnenschein, Deventer
503.  Elly de Loor, Haarlem
502.  Leo Eijkelenboom, Waalre
501.  G.Warmelink, Oosterwolde(Frl)
500.  Hans Höster, Groningen
499.  Maartje Duitman, Hoornsterzwaag
498.  Tiny Hannink, Enschede
497.  Rita Nieuwstad, 's Gravenzande
496.  c.a.veldt, lochem
495.  ir. Jaap Ketelaar, Eindhoven
494.  Marjolein 't Hart, Heemstede
493.  tera fopma, amsterdam
492.  Peter Smittenaar, Alkmaar
491.  Hannah Freud, Amsterdam
490.  Marlie Passier, Arnhem
489.  gerard passier, arnhem
488.  Peter den Haan, Schoorl
487.  Hans Weening, Amsterdam
486.  Laura Gulickx, Haarlem
485.  Fred Prins, Groenveld
484.  sophia hiddema, heerhugowaard
483.  Arre Husen, Zoetermeer
482.  Henriette Thomas, Rotterdam
481.  Henk Beumer, Bennekom
480.  Jan A. van Arkel, Rotterdam
479.  Henk van Drunen, Rotterdam
478.  Hans van Eerden, Winterswijk
477.  Lidy Ridder-Brandjes, Landsmeer
476.  marie-laurence eichholtz, amsterdam
475.  prof.dr.jrj van asperen de boer, amsterdam
474.  P. Baak, Leidschendam
473.  m.van loo, didam
472.  frederike spits, den haag
471.  Ben Lössbroek, Apeldoorn
470.  T.A. Roos, Heerhugowaard
469.  Annelies Woudstra-Hannink, De Bilt
468.  T.W.Bakker=Kampes, Oosterhesselen
467.  Albert de Ridder, Hongerige Wolf
466.  Pieter van der Hijden, Amsterdam
465.  Nel de Koning van Buuren, Waalre
464.  W.Rhijnsburger-Schipper, Vlagtwedde
463.  Eltje Danes, Zuidlaren
462.  Hennie Jansen, Helmond
461.  M.Appelmelk, Leeuwarden
460.  Fetsje Bouman-Siebenga, Goes
459.  Frits Stuurman, Den Dolder
458.  Arie Kroon, Leeuwarden
457.  Marja van den Berg, Rotterdam
456.  J.M. Ansem, Amsterdam
455.  dirk willem gevers, Amsterdam
454.  Gerard Biesterbos, Zuidhorn
453.  Hendrika Hoogwerf, Vlaardingen
452.  Luuk Jonkman, Roden
451.  Marianne van Ophuijseni, Amsterdam
450.  Roel Stemmer, Vught
449.  Wilma Jonkman, Roden
448.  Mathilde naber- ten Berge, Nijmegen
447.  Daan Dekker, Heerde
446.  Trudy van der Hoop, Deventer
445.  Age F.J. de Vries, Wageningen
444.  Doortje Kuis, Wageningen
443.  Bea Engelsman, Soest
442.  irene hadjidakis, den haag
441.  Eva M. van Arkel-Becker, Delft
440.  Paul van Dam, Oegstgeest
439.  Hein van der Kroon, Amsterdam
438.  klasina schrier, lichtaard
437.  Co Doesburg, Bilthoven
436.  Wim Reinders, Zeegse
435.  Jos van Damme, Bennekom
434.  harm snater, haarlem
433.  Janny Jantzen Arends, Assen
432.  Steph Menken, Leiden
431.  Harmen de Bruin, Haarlem
430.  Gerhard Dekker, Wageningen
429.  fieke janssen, venray
428.  Wentholt, J.F.M., Den Haag
427.  Rini van Dam, Sneek
426.  Herman Riezebos, Sneek
425.  Gerda van Tol, Spijkenisse
424.  Kees van Drunen, Rossum (GLD)
423.  Piet Kruithof, Sittard
422.  David Postma, Wageningen
421.  hanna van dijk, amsterdam
420.  Joost Hardeman, Amsterdam
419.  Marianne Spierings, Amsterdam
418.  Eef Hogendoorn-Hobby, Leiden
417.  Johan Hogendoorn, Leiden
416.  An Hoek-Feenstra, Driehuis
415.  sigrid hutter, haarlem
414.  Gerard Elkhuizen, Ridderkerk
413.  Jan Feenstra, Hengelo Ov.
412.  Thea vermeiren, Grijpskerk
411.  Tineke Fennis, Koudum
410.  Janny Beekman, Eyzin-Pinet
409.  Pieter Krijnsen, Rheden
408.  Lide Geurts, Malden
407.  Willy de Vos-van Bilderbeek, Abcoude
406.  Pieter-Robijnszn den Hartog, Zuidlaren (Dr)
405.  cw.hertog-v.gool, sliedrecht
404.  Tijl Schoonenberg, Almere
403.  Gerard Visser, ´t Veld
402.  Martin van wingerden, zwijndrecht
401.  Henk Smit, Lochem
400.  frans Snippe, Alkmaar
399.  imke molenhuis, oss
398.  henk molenhuis, oss
397.  J.C.Visser, Gouda
396.  Bas Pedroli, Amsterdam
395.  tineke hoogenkampp, deventer
394.  kees de ridder, castricum
393.  Dick de Scally, Heiloo
392.  peter bruinink, izenberge
391.  Hedda Oosterhout, Huizen
390.  Kees van Praag, Huizen
389.  Dolf Ruesink, Utrecht
388.  Hanny Langendijk, Zaandam
387.  Ria Maris, Deventer
386.  J.N. Stuijt, Heemstede
385.  Eveline Bernard, Kootwijk
384.  John Ch.M. Jorna, Odijk
383.  Els Hasebos Geelhoed , amsterdam
382.  Guido Hellendoorn, Groningen
381.  Arno van der Kraan, London
380.  P. van der Lee, Apeldoorn
379.  L.A.J. Wolthuis, Winsum
378.  Simon Rodenburg, Numansdorp
377.  J.W. Obbink, Ermelo
376.  Egbert Westra, Rolde
375.  M.Feenstra, Dordrecht
374.  Hetty Langendoen, Westervoort
373.  Margreet Oerlemans, Groesbeek
372.  henk boxtart, Zetten
371.  Peter Snel, Groesbeek
370.  Marja & Wim Schaap , 't Harde
369.  hans robbesom, tilburg
368.  Joke en Gert Drost, 't Harde.
367.  Rein Heijne, Rotterdam
366.  hilde koolen, nuenen
365.  e. m. marcus, baarle-nassau
364.  elisabeth marcus, baarle-nassau
363.  Paula Clement, Hardenberg
362.  Leo van Bergen, Nijmegen
361.  m.van geffen, paterswolde
360.  Peter-Alex van Meir, Amsterdam
359.  Ammerensia van Dokkum, Leiden
358.  a van Dijk, Dordrecht
357.  Franz E. Wiese, Apeldoorn
356.  A M Wiese-Koop, Apeldoorn
355.  Rob van den Berg, Zaandam
354.  Marjan Leersnijder, Leiden
353.  R.J. Bos, Dongen
352.  Marinus C. de Kloet, Lelystad
351.  Fredrike Damsteegt, Oud-Beijerland
350.  Riet van der Lee Munnik, Apeldoorn
349.  Annemarie Blonk, Den Haag
348.  L.klijnsmit, Amsterdam
347.  Helma Dekkers, Dordrecht
346.  André Tinhout, Odijk
345.  Nico Dekker, Amsterdam
344.  Nelly Koetsier, Amsterdam
343.  Mathilde Grimmelt, Eemnes
342.  Johan van Lenthe, Haren
341.  Tom Porcelijn, Amsterdam
340.  Tonie Zuidam, Hellevoetsluis
339.  joseph van der meer, schiedam
338.  Ger Jonker, Hoenderloo
337.  Mevr. Briët, Echt (L)
336.  Noëlle Plum, Landgraaf
335.  Cees van Nijnatten, Rijen
334.  Louis Lafleur, Landgraaf
333.  Rob Keyzer , Zaanstad
332.  hans van raamsdonk, workum
331.  Ir. J. van der Harst, Den Haag
330.  Peter Walhout, IJsselstein
329.  Henk Glimmerveen, 't Harde
328.  johan Geerlink, De Pomp
327.  Elsa Loenen , Utrecht
326.  M. Leeraert, Arnhem
325.  Joost Smiers, Amsterdam
324.  Wil Gevers-Barends, Amsterdam
323.  Peter E.J.Hoezen, Leersum
322.  C. Schoonenberg, Vlaardingen
321.  Eise Feenstra, Wageningen
320.  Anneke Heeroma-Voorzee, Groningen
319.  Rien Heeroma, Groningen
318.  Jan Ramaker, Tiel
317.  geert gort, netersel
316.  Dick Klomp, almere
315.  Jan Visser, Andijk
314.  Anne Louwen, Amsdterdam
313.  Hans van Iterson, Geldermalsen
312.  J.A. van der Kaaij, Rijswijk ZH
311.  Ed Hoen, Gasselternijveenschemond
310.  Frank Stofberg, Delft
309.  Wim Scholten, Lopik
308.  J.E. Friese, Tilburg
307.  Egon Blaes, Workum
306.  Seijer Troost, Amsterdam
305.  Bruno Nagel, Bussum
304.  Feysal Bouziane, Amsterdam
303.  e.koers, maastricht
302.  Peter van Eck, Leiden
301.  marie-annet van grunsven, Rotterdam
300.  Anne Kee Groeneveld, Dirkshorn
299.  J.I.Bralts-van den heuvel, De Wilgen
298.  Willem Ibo, Amsterdam
297.  Meindert Krijnsen, Gasteren
296.  F.B. de Wit, Wormerveer
295.  Jaap Hoek, Tilburg
294.  Kees Ruissen, Oosterhout
293.  P.J. van Dullemen, den Haag
292.  Emma Epker, rotterdam
291.  Frida Keersemaker, Alkmaar
290.  J. Melchers, Winsum
289.  E.A. Melchers-Wiebenga, Winsum
288.  Annelies Groothuis-Nouwens, Vlist
287.  a.h.klokke, Ginnum
286.  Suzanne Baerends, Rotterdam
285.  Huub Huijten, Waddinxveen
284.  HJ van Dijken, Odijk
283.  Aad Nootebos, Koog aan de Zaan
282.  Fatima Chajid, Rotterdam
281.  Wil van Warmerdam, Spaarndam
280.  Richard Matthijssen, Voorburg
279.  J.L.M. Bruyneel, Hulst
278.  Wim Lokate, Raalte
277.  Ruud Mast, Assen
276.  Ruud van den Wijngaart, Utrecht
275.  robschippers, Ypenburg
274.  Wil van Montfort, sittwrd
273.  leni van den berge, middelburg
272.  Andre Schaffers, Diemen
271.  A.W. Vink-van Wijngaarden, Oldenzaal
270.  F.J.Etienne, Warnsveld
269.  graas teuben, zeist
268.  Willem van der Werf, Oudewater
267.  Arie Vijn, Bussum
266.  jolanda zweverink, voorthuizen
265.  Frans M. Vermeulen, Roosendaal
264.  cees ras, Rijs
263.  Jan Altenburg, Easterwierrum
262.  henk de haan, Den Haag
261.  Martin Kolvers, Hoorn
260.  Thomas Peters, Oosterbeek
259.  Elly Kolvers-Kouten, Hoorn
258.  Frances van Rijn, Rijswijk
257.  Raul M. Wiessing, Amstelveen
256.  Rinse Reelin Brouwer, Amsterdam
255.  Marjolein Lamberts , Rotterdam
254.  Theo Milder, 's-Gravenhage
253.  marieke v d bos, den haag
252.  Willemien de Boer, Zutphen
251.  Arnoud van West, Zutphen
250.  Han Marseille, Renkum
249.  Anna Frijns-Helmer, Assen
248.  Peer Hally, Nieuwegein
247.  Douwe van Dalen, Haarlem
246.  Mirella van der Lee, Vlaardingen
245.  Wim Buitenhuis, Bennekom
244.  Aris Schellinkhout, Delft
243.  Luc Appelo, Hasselt
242.  Femie Marsman, Montfoort
241.  frans klaasen, amsterdam
240.  Wilco van der Lugt, Alkmaar
239.  Jan Willem A. Langendijk, Bitgummole
238.  Theo Pasveer, Nijmegen
237.  Anke Grunefeld, Hasselt
236.  m.j.muhl-smit, hoogland
235.  Gerard BJM Brands, Eindhoven
234.  Martinus Cohen Stuart, Wageningen
233.  ds Henk Onderstal, 's-Gravenhage
232.  Frans Disveld, Doetinchem
231.  Ari van Vliet, Zwool
230.  Marleen Last, Nijmegen
229.  Jos van der Werff, Haarlem
228.  Johan Budel, Breda
227.  Wim de Berg, Hoogeveen
226.  August de Vos, Abcoude
225.  Janny Scheele, Utrecht
224.  Kees Besse, Wilnis
223.  W.A.M. Dekkers, Dordrecht
222.  harmen van schaik, onna
221.  Niek van der Mark, Delft
220.  Truus Buijs, Culemborg
219.  Rob Barnard, LEIDEN
218.  Harry Leeuw, Bergentheim
217.  Wim van Daalen, Ridderkerk
216.  Wim Nabers, Amsterdam
215.  piet driest, den haag
214.  Henk Hoenderop, Beneden-Leeuwen
213.  marianne vermeulen, ossenzijl
212.  laurens Huijgen, Oegstgeest
211.  Eddy Mieremet, Kortenhoef
210.  Arnaud Kiers, Koudum
209.  Ad.Zeillemaker, Zeist
208.  w. zonneveld, rotterdam
207.  Dineke Klijnsmit, Amsterdam
206.  Yvon Leeuw, Bergentheim
205.  Herm Leeuw, Bergentheim
204.  Chris van der Velden, Zaltbommel
203.  hendrik kraak, amersfoort
202.  F. van Straten, Zaltbommel
201.  Piet Bronger, Zaandam
200.  Hans Hesseling , Amsterdam
199.  ir. W.H. Beindorff, 's-Gravenhage
198.  m.franken, hollandsche rading
197.  Gerard Kool, Kockengen
196.  Heily van der Jagt, Pijnacker
195.  Marcella Polis, Utrecht
194.  Pieter Slim, Rotterdam
193.  Aart Brandwijk, Zwijndrecht
192.  Lucie Bakker, Hilversum
191.  Freek Brouwer, Den Helder
190.  Willem Kleisen, enschede
189.  Leo van den Bergh, Druten
188.  B. en T. Lenoir, Dordrecht
187.  Gerard Hokke, Zaandam
186.  Bert Giskes, Groningen
185.  Marie Luijters, 't Harde
184.  Jan Zuidhoek, 't Harde
183.  Marcel van der Auwera, Colijnsplaat
182.  Gerda van Rossen-Overgaauw, Apeldoorn
181.  Steven Volmer, Herxen
180.  maria kleinhans, amsterdam
179.  Wilfred Schoonenberg, 1441 JE Purmerend
178.  Nell van de Wouw-Theeuwes, Bolsward
177.  Peter Rietman, Hoorn
176.  Hans Potters, Oegstgeest
175.  Hans van de Wouw, Bolsward
174.  Hein van Holsteijn, Rhenen
173.  Maurits Groen, Amsterdam
172.  Kees Geljon, Hoorn
171.  Arthur Verwaal, Nieuwerkerk aan den IJssel
170.  Gerard Vermeulen, Nijmegen
169.  Martin Kho, Enschede
168.  Clemens van Haasteren, Paterswolde
167.  Siebren Kiestra, Rottevalle
166.  Nico Hollebeek, Gouda
165.  Jan Buwalda, Sauwerd
164.  Chris Vogelezang, Amsterdam
163.  Lena Kinn, Leiden
162.  Dicky B Booy, Sauwerd
161.  Monica Stipdonk, Leiden
160.  Wouter ter Heide, Zwolle
159.  Marjolijn Snippe, Dronten
158.  Kees (A.C.) van der Linden, Delft
157.  Marrie Kardol, Leiden
156.  Jaap Rijnsburger, Gouda
155.  Pieter Cramer, Tolkamer
154.  Jim van Leenhoff, Leiden
153.  Hendrik Jan Hanekamp, Deventer
152.  Jan Juffermans, Boxtel
151.  Janine Morsink, Rotterdam
150.  Rix Kijne, Deventer
149.  mariette moors, Geldrop
148.  Pascal Smit, Utrecht
147.  Marta Resink, Eindhoven
146.  Janna Kodde, Leiden
145.  Nico Staalman, Nijkerk
144.  Liga voor de Rechten van de Mens, Amsterdam
143.  Anja de la Rie, Leiden
142.  Femke Stoop, Oudewater
141.  Ferry van Maanen, Den Haag
140.  sam raynnjek, aarde
139.  Willemien de Dreu, Rijswijk
138.  Bart Horeman, Odijk
137.  bauke dde witte, rottum
136.  Sofija Lukic, Groesbeek
135.  kuitert jan, Oudebildtzijl
134.  Koos Kuijt, Haarlem
133.  Willemijn van der Werf , Hichtum
132.  Eva Jansen , Veessen
131.  Elcke Bonsen, Veessen
130.  Martin van den Heuvel, Heel
129.  J.P. van der Neut, Amsterdam
128.  Laurien Beukenoot, Den haag
127.  Sonja Swarts, Den haag
126.  Dirk van Haaren, Almere
125.  Olav Meijer, Utrecht
124.  Andreas Thedieck, Amersfoort
123.  ynw haarsma, 's-gravenhage
122.  Aloysius Maes , Breda
121.  Trudie Beverloo , Schiedam
120.  Inge van de Velde, Leiden
119.  Hetty van Wijk, Rotterdam
118.  Yvonne Schuit , Putten
117.  Thea Klein-Terpstra, Haarlem
116.  Pieter Klein, Haarlem
115.  Tom Franken, Eindhoven
114.  Chris de Leeuw, Zaandam
113.  Henk Blom, Zwolle
112.  All Included, Amsterdam
111.  Nico Hogenhuis, Rotterdam
110.  leny paul, rotterdam
109.  Jennifer van Leijen, Utrecht
108.  Henriette, Maastricht
107.  D.E. Popov, Wehl
106.  Co van Melle, amsterdam
105.  Karen Burnside, Vlaardingen
104.  Harry Baljet, Amersfoort
103.  Sylvia Tang, Middenmeer
102.  Eeckhout Didier, Brugge
101.  Nicoline du Pon, Houten
100.  Gepke de Leef, Haarlemmermeer
99.   Jan Kuiters, Zwolle
98.   Sonja Zimmmermann, Leiden
97.   Anne Koning, Etten-Leur
96.   Maria Magdalena, Rotterdam
95.   Kees Wagtendonk, Amstelveen
94.   Debbie Beekwielder, Amsterdam
93.   Barbara Smedema, Wageningen
92.   c.a. v/d meulen, am*dam
91.   Sherill Lisse, Amsterdam
90.   Lambert Meerens, Amsterdam
89.   Wim Smit, Rotterdam
88.   Roline Woldinga Veldkamp, Amstelveen
87.   Jacqueline Vincent, Helmond
86.   Nico Steijnen, Driebergen-Rijsenburg
85.   Frank van Schaik, Amsterdam
84.   Huub Scheele, Amsterdam
83.   Paula Stoelinga, Zeist
82.   Renske Voskuilen, Alphen aan den Rijn
81.   Maud van der Linden, Diemen
80.   Wim van Wijk, Schiedam
79.   Rombout den Ouden, Rotterdam
78.   Nico Schoen, Amsterdam
77.   Thea Engel, Austerlitz
76.   Jef Coopmans, Austerliz
75.   Paul Dijkstra, Hilversum
74.   Carla van den Bos, Wageningen
73.   Kornee van der Haven, Brussel
72.   Bram van Reemst, Utrecht
71.   Gerrit Frijstein, Den Haag
70.   Mateen Siddiqui, Vledder
69.   Ana Karadarevic, Amsterdam
68.   Krista van Velzen, Den Haag
67.   Egbert Wever, Utrecht
66.   G. van Vliet, Zeist
65.   Erik Hummels, Zeist
64.   Ruud van der Geer, Hilversum
63.   Harry Simon van Trotsenburg, Zaandijk
62.   Rinny Hoitenga, Den Haag
61.   ir G.L.J. Beenker, Amsterdam
60.   Johan Vink , Breukelen
59.   Alrik Stelling, Alphen aan den Rijn
58.   CHRIS VAN DEN BOOM, Alphen aan den Rijn
57.   ing Richard Verhoef, Amerongen
56.   Niset Huisman, Utrecht
55.   Astrid Rozeboom, Zuidlaren
54.   Martijn van den Boom, Alphen aan den Rijn
53.   Dick Lagerweij, Nijmegen
52.   Bionda van Roosendaal, Alphen aan den Rijn
51.   Thijs Ruijgrok, Alphen aan den Rijn
50.   Niek van Essen , Woensdrecht
49.   Wil Wolfs, General Nakar
48.   Nico Oorebeek, Den Haag
47.   Rymke Wiersma, Utrecht
46.   Van der Heijden, Den Bosch
45.   Gertjan van Beijnum, 's-Hertogenbosch
44.   Thom Holterman, Dordrecht
43.   Jan Haverkamp, Gdańsk
42.   Gerard van der Zandt, Amsterdam
41.   k.hartgers, Almere
40.   Gert-Jan van de Vaate, Rotterdam
39.   d.maltha, rotterdam
38.   Kees Kalkman, Utrecht
37.   Gert van der Straaten, Nijmegen
36.   Welmoed Stelling, Rotterdam
35.   M. den Toonder, Leiden
34.   Henk van der Keur, Amsterdam
33.   Elise Leijten, Amsterdam
32.   Rob Boogert, Den Haag
31.   Jos Sebastiaan van Maarseveen, Amsterdam
30.   Petra Kramer, Drachten
29.   Radboud Stelling, Alphen aan den Rijn
28.   Irun Scheifes, Overbetuwe
27.   Hugo Endert , Alkmaar
26.   Harrie Baken, Tilburg
25.   Koos Borghouts, Amsterdam
24.   Alida Elizabeth Bakker, Amsterdam
23.   Ellen Postmus, Zwolle
22.   I.D Haverkamp, Leiden
21.   Wendie Verberne, Soest
20.   Jan Verheul, Rotterdam
19.   Ron Damen, Oosterhout
18.   J. Kuijt, Zaanstad
17.   Kwinten Keesmaat, Den Haag
16.   Loet Smit, Den Helder
15.   Luke van de Biezen, Ede
14.   Sam, Ede
13.   Noemie Duchene, Ede
12.   Manon duchene, Ede
11.   Dhjana Samshuijzen, Ede
10.   Marten de Jong, Amsterdam
9.    William van den Heuvel, Hengelo
8.    jose van leeuwen, Den Haag
7.    Bert Sweerts, Bunnik
6.    ali jansen, zwolle
5.    Mark Akkerman, Soesr
4.    Gonnus Doeven, Deventer
3.    HJM Kramer, Krommenie
2.    A Schmitter, Amsterdam
1.    erik olof, zeist